amb superslot

มาทำความรู้จัก “ dltv ”หรือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กันเถอะ!

dltv
dltv

dltv เชื่อว่าผู้ปกครองหลาย ๆ คน รวมถึงบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนจะต้องทำความรู้จักเรื่อง การเรียนออนไลน์ หรือ การศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกคนไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ เหล่านักเรียนจึงต้องเรียนผ่านทางระบบออนไลน์

ตามแต่ที่ละสถาบันที่ตนเองสังกัดได้กำหนดไว้ เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างถึงความเหมาะสม รวมไปถึงแนวทางและวิชาในการเรียน ความจริงแล้ว การเรียนออนไลน์นั้น เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยมีช่องการเรียนการสอนทางไกล เรียกว่า DLTV ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั่นเอง วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักว่าคืออะไร สอนวิชาอะไร และใครสามารถเรียนได้บ้าง

DLTV คืออะไร

DLTV คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเถอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่ภาพไปทั่วประเทศนั่นเอง

ใครที่สามารถเรียนได้บ้าง

ส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนคือนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ที่อาจมีจำนวนครูผู้ชำนาญการจำกัด และไม่มีความรู้เชี่ยวชาญในบางวิชา ก็จะให้เรียนผ่านทางช่องนี้แทน นอกจากนั้นยังเปิดฉายทางโรงเรียนทั่วประเทศ สังกัด สพฐ. อปท. ตชด. พระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ กศน. รวมไปถึงโรงเรียนเอกชนบางแห่งอีกด้วย

ซึ่งวิชาการเรียนการสอนนั้น มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม ไปจนถึงมัธยมศึกษาเลยทีเดียว โดย 1 ช่อง หมายถึง 1 ชั้นปี เช่น หากจะเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็เลือกช่อง DLTV1 เรียงไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งก็คือ DLTV 9 นั่นเอง

วิชาที่เปิดสอน

สำหรับวิชาที่เปิดสอนนั้น ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานอย่าง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ส่วนความหลากหลายของวิชาอื่นก็จะมีมากขึ้นตามระดับชั้นที่เรียน และเนื่องจากเป็นช่องเรียนที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้นอกจากจะมีการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังมีเนื้อหาอื่น ๆ เช่น สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ที่ www.dl tv.ac.th

ช่องทางการรับชม

เดิมนั้นสามารถรับชมได้ 3 ช่องทาง คือดาวเทียมระบบ KU-BAND เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้มีการเพิ่มช่องทางในการรับชมมากขึ้น ดังนี้

  • ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
  • สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186-200
  • สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ C-BAND (จานโปร่ง)
  • เว็บไซต์ www.dl tv.ac.th
  • แอปพลิเคชัน DL TV บนอุปกรณ์พกพา รองรับทั้งแอนดรอยด์และ iOS
  • Youtube : DLTV1 Channel – DLTV15 Channel

ช่วงที่ผ่านมามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงสร้างภายในองค์กร และ ระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DL TV) เพื่อให้รับกับสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาดังกล่าว มีอยู่ 3 ด้านได้แก่

1.การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก็จะเหมารวมไปถึงการผลิตและการออกอากาศ จากระบบมาตรฐาน Standard Definition (SD) เป็นระบบความคมชัดสูง High Definition (HD) เพื่อถ่ายทอดออกอากาศไปยังห้องเรียนปลายทางมีประสิทธิภาพมากและรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.พัฒนารูปแบบการสอนออกอากาศให้เป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning และพัฒนาเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ถ่ายทำรายการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ โดยจะอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียนเรียนรู้อย่างไร (How Student Learn in the Classroom) การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ (The Power of Questioning) เป็นต้น

3.ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายปลายทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านการอบรมแนวทางการนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ (DLTV TELETRAINING) และการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนปลายทาง เกมสล็อตออนไลน์ pg slot

และทั้งหมดที่เขียนในบทความนี้ คือ ที่มาที่ไปของ DL TV หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอน จองตั๋วเครื่องบิน ด้วยตัวเองง่ายๆ อ่านจบจองได้เลย